Seoladh leabhair LeabhairCOMHAR / LeabhairCOMHAR book launch


dbf2017-newevent-400x600-64SEOLADH LEABHAIR LEABHAIRCOMHAIR / LEABHAIRCOMHAR BOOK LAUNCHdbf2017-web-datebanners-5sun

LE hORNA NÍ CHOILEÁIN

VENUE The Winter Garden, Smock Alley Theatre

TIME 2.00pm-2.45pm

TICKET COST Free entry

Seoladh spraíúil Foghlaí Mara Monte Carlo (LeabhairCOMHAR), leabhar leis an scríbhneoir aitheanta Orna Ní Choileáin, údar Ailfi agus an Vaimpír (Cois Life) agus Morf (An Gúm). Léitheoirí 7-12 bliain d’aois.

A lively book launch of Foghlaí Mara Monte Carlo (LeabhairCOMHAR) by Orna Ní Choileáin, renowned Irish-language author of Ailfi agus an Vaimpír (Cois Life) and Morf (An Gúm). Suitable for readers between 7-12 years old.

Drop-in, no booking required.